annahaverinen.com
Soveltavaa antropologiaa osa 3: Kriittisyys suunnitteluajattelussa
Miten suunnitteluajattelu voisi hyötyä antropologisesta refleksiivisyydestä?