annahaverinen.com
Soveltavaa antropologiaa osa 1: Miten oma persoonasi vaikuttaa tutkimukseesi?
Olen hahmotellut viime viikkoina päässäni blogipostausten sarjaa, jossa pureutuisin hiukan syvemmälle soveltavan antropologian menetelmiin, kuten etnografisiin syvähaastatteluihin, ryhmähaastattelu…