annahaverinen.com
CfP: Kuolema ja identiteetti/Död och identitet
CFP: Kuolema ja identiteetti Kuolema – oma tai toisen – on muutos, jonka myötä suhde itseen, omaa kulttuuriin ja niihin yhteisöihin, joihin yksilö kuuluu voi muuttua, ja identiteetti joudutaan neuv…