annahaverinen.com
Hiljaa hyvä tulee
Slow science: vaihtoehto yliopiston macdonaldisoitumiselle? (Petri Salo ja Hannu L. T. Heikkinen) Salon ja Heikkisen artikkelissa käydään lävitse erinomaisia lähtökohtia yliopistotutkimuksen tehost…