annahaverinen.com
Informantteja ja fenomenografiaa
Informantteja ja haastateltavia on ollut yllättävän vaikea saada. Muutama ihminen on lupautunut vastaamaan tekemääni kyselyyn, mutta tähän mennessä vain kaksi on varsinaisesti vastannut siihen. Aih…