ankesag.dk
Den 9. september 2016 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.
I sagsbehandlingen deltog: Fuldmægtig, cand. jur.. Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knør, kørelærer Torben Drehn-Knudsen, kørelærer René Arnt samt byretsdommer Kirsten Mathiesen. Sag nr. 705/16 Klager, har krævet tilbagebetaling af 11.645 kr., idet klager har købt et 6-ugers forløb og er utilfreds med, at hun ikke er blevet prioriteret før de andre elever i forhold til teori og køreundervisning,