ankesag.dk
Den 1. februar 2016 holdt Ankenævn for Køreundervisning møde.
I sagsbehandlingen deltog: ​ Fuldmægtig, cand. jur. Helle Brasch, rådsmedlem Anne Lise Knørr, kørelærer Torben Drehn-Knudsen, kørelærer René Arnt samt formand byretsdommer Kirsten Mathiesen ​ På mødet blev følgende klager behandlet: ​ Sag nr. 684/15 ​ Klager, har fremsat krav om betaling af 7.000 kr., som er blevet betalt til ny kørelærer, idet klager på trods af et langvarigt og kostbart forløb hos indklagede, hvorunder klager