anime24h.net
Dr. Stone phát hành ca khúc chủ đề mới cho nửa sau anime!
Loading... Mới đây, trong số 40 của tạp chí Weekly Shonen Jump do nhà xuất bản Shueisha phát hành đã công bố ca khúc chủ đề mới cho nửa sau của bộ phim. Rock band Pelican Fanclub sẽ trình bày ca khúc mở đầu “Sangenshoku”… Read More