animanvet2.wordpress.com
הטיפול ההומאופתי הלכה למעשה
מאחר והומיאופתיה היא לא רק שיטה רפואית אלא גם גישה מעשית שמטרתה למנוע מחלות מראש , היא מאפשר להתאים טיפול ו/או הנחיות למניעה ממחלות לכל חיה ולכל שלב בחיי החיה המטופלת. המרפאות הוטרינריות בארץ מצוי…