animaldignity.lu
Wéi een Impakt huet d’Nordstrooss op d’Déierepopulatiounen?
Haut ass den éischten Dag ob deem d’Nordstrooss op ass. Ech hunn de Roger Schauls vum Mouvement ecologique gefrot wat d’Konsequenzen dovun op d’Déierewelt sinn. “Engersäits …