anifitt.eu
Nech má to dieťa pravidelný pohyb!
Ako a akému druhu športu by sa mali deti poobede popri množstve povinností venovať? Ako rodičia, by sme mali klásť dôraz aj na toto, pretože zdravý vývoj kostí, svalov a kĺbov ovplyvňuje približne do 25% práve náš životný štýl. Ideálne je plávanie, čím si šetríme kĺby, ale rovnako aj pohyb s prvkami HOP a BÁC alebo skákanie, ktoré posilňujú kosti, a môže to prispieť aj k tomu, aby sme sa v starobe dokázali vyhnúť osteoporóze. Deťom vo veku 5 - 17 rokov sa odporúča pravidelný denný pohyb strednej (aeróbnej) alebo silnej (anaeróbnej) intenzity v trvaní minimálne 60 minút. Môže to byť hra, šport, liečebný telocvik, tanec, telesná výchova alebo aj rodinný výlet. O aeróbnom pohybe sa jedná v tom prípade, ak je príjem a výdaj kyslíka organizmu v rovnováhe, čiže počas pohybu nestrácame dych a dokážeme sa aj rozprávať. V prípade anaeróbneho pohybu potrebuje organizmus viac kyslíka na produkciu potrebnej energie, vtedy sa zadýchavame, lapáme po dychu a sme vyčerpaní. Aktívny program s rodičmi