anifitt.eu
Význam pohybu v detstve
V prvých šiestich rokoch života dieťaťa je najväčšou zmenou pohyb a vývoj reči. Pohyb je dôležitý z hľadiska životosprávy pre každého, preto by sme mali viesť naše deti k pohybu. Naučiť dieťa k samostatnosti, vymyslieť preňho adekvátne činnosti primerané jeho veku a mentálnej zrelosti je úlohou rodiča. Dieťa, ktoré dlhodobo sedí pred počítačom, nepotrebuje samostatnosť a tvorivú činnosť. S pohybom je to práve naopak. Vyvíja ich vynaliezavosť a samostatnosť. Deti sa musia naučiť nájsť si svoje miesto v kolektíve. Športový krúžok a tanečné súbory pomáhajú v tom, aby deti neboli bojazlivé, utiahnuté, agresívne, intolerantné alebo neschopné sa prispôsobiť. Športovať by sme mali aj my rodičia spolu s nimi. Mechanizmus pohybu vplýva na dýchanie, na funkciu srdca, na krvný obeh a na správnu funkciu životne dôležitých orgánov. Odporúča sa vyskúšať u našich detí rôzne druhy športových odvetví, rôzne druhy tanca či cudzie jazyky, aby sme zistili, na čo majú talent. S ľahšou formou pohybu môžeme