anggara.org
Petisi Advokat Indonesia
Jakarta, 6 November 2009 Kepada Yth.: Presiden RI Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Mahkamah Konstitusi RI Ketua DPR RI Kepala Kepolisian RI Jaksa Agung RI Ketua KPK RI di Tempat. Dengan hormat, Menyik…