ang-zen.com
Kaum Beriman, Menyanyilah: Perihal Kitab Kidung dan Puisi Abu Al-Faraj al-Isfahani.
Saya kaget ketika tanpa sengaja menemui buku itu: 25 jilid dalam versi modern, berisi ribuan puisi dan lagu yang dikumpulkan dalam kurun waktu sekitar 50 tahun oleh pengarangnya. Buku itu dikarang …