ang-zen.com
Anjing dalam Islam
Wacana Islam tentang kodrat dan kegunaan anjing menunjukan serangkaian ketegangan terkait fungsi sejarah, mitologi, hal-ihwal pemikiran, serta pembaharuan dalam Islam. Nyatanya, debat terkait isu k…