anenet110.wordpress.com
סחלבים בערפל, 25.3.2011
עם החמסין שהתחיל פתאום, קצת קשה לנו לזכור שביום שישי שעבר עוד היה פה חורפי למדי… וכמובן, בדיוק ביום הזה אנחנו החלטנו לצאת לחפש סחלבים בהר קטע, למרגלות החרמון. כמה טיפות של גשם לא יימנעו מאנשי…