anenet110.wordpress.com
בחזרה לכרמל, אחרי השריפה
בשבת, אחרי המון המון זמן חזרתי לכרמל. אתם צריכים להבין, שהתקופה היחידה בחיי שבה היו מרווחים של יותר מחודש בין ביקור אחד שלי בכרמל למשהו – היתה בתקופה שבה חייתי בארה"ב. זה מוזר מאד עבורי…