anenet110.wordpress.com
אני? סטייליסטית?
אני יותר בלגניסטית מסטייליסטית – כל מי שמכיר אותי יכול להעיד על זה ולכן הופתעתי לקבל את פרס הסטייל – לא פעם ולא פעמיים, אלא שלוש פעמים, משלוש בלוגריות פעילות ומוכשרות בבלוגיה: ענבלית …