anenet110.wordpress.com
נאה דורש – נאה מקיים
לפני ראש השנה, סיפרתי כאן על ביקור עצוב בחוף דור – בגלל כל כמויות הזבל שזרוקות בחוף – והנה, נזדמן לי לעשות משהו בנושא – ואפילו ממש באותה סביבה. שלחו אלי במייל (תודה, אפרת!) הזמנה…