anenet110.wordpress.com
סחלב ביצות לבן-פרחים – Platantera leucostachys
חצי שנה עברה כבר מאז טיול הקיץ שלנו לארצות הברית, הפריחה והחורף כאן בעיצומם – ואני עוד לא גמרתי את סקירת הטיול שלי… החלטתי שלפחות עוד רשימה אחת אני חייבת לעצמי: רשימה על הפר…