anenet110.wordpress.com
סקוויה ענק – Giant Sequoia – Sequoiadendron giganteum
חזרנו!אני עדין בג`ט-לג, וחצי מהזמן לא מבינה מה נעשה איתי, רעבה בשעות מוזרות (=כל הזמן) ורואה בעיני רוחי מחזות מדהימים. החלטתי להתחיל את חוויותי מקליפורניה עם אחד האורגניזמים הגדול…