anenet110.wordpress.com
ע נ נ ת והפרחים
(חרצית עטורה, אחו בנימינה, 4.2008) בתגובה לרשימה על ורד הכלב, נשאלתי מאיפה הידע שלי בפרחים. כיון ששאלו אותי את השאלה הזו כבר כמה פעמים, החלטתי לנסות לענות עליה. (כלנית מצויה, נחל גרר, 15.2.2007…