anenet110.wordpress.com
מירונית סרגלית – Platanthera holmboei
מה עשיתי פה? לקחתי את הרימונית מאתמול, ושחקתי בה משחק אותיות קליל: החלפתי את ה-ר` וה-מ` זו בזו. ומה קבלתי?מירונית! ועוד הפעם – מירונית! כולם ביחד! מירונ…