androidstuff.pl
LG Optimus L9: odblokowanie bootloadera, instalowanie recovery, root - Android Stuff
Ostrzeżenie Instrukcja dotyczy tylko LG Optimus L9 (P760). Stosowanie jej na innych urządzeniach może spowodować niepożądane efekty. Korzystając z poniższej instrukcji wykonujesz zmiany na własne ryzyko. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody. Przed wykonywaniem jakichkolwiek zmian zaleca się wykonanie kopi zapasowej danych na telefonie (zdjęcia, kontakty, pliki z karty SD, SMS), gdyż istnieje ryzyko utraty …
camel