andriherdiana.com
Mencumbu Badai
Badai itu telah datang Lahap habis seluruh negeri. Dengan serakahnya, Gunung, Laut, Pasir, semua ditelan. Adakah yang tersisa?