andriherdiana.com
Sedetik Harap
Malam terurai dengan perlahan Usap lelah setiap jiwa Agar terbangun dalam tiada yang sesungguhnya. Berani membakar siang, lagi. Tiada takut fana, lagi. Suarakan nurani, Walau masih lemah. Melukis h…