andreumarfull.com
Sensibilitat ambiental o cultural? Reflexions d’en Xavier Mayor i consideracions d’en Lluís Duch, un biòleg i un antropòleg.
Des de la física teòrica, des de la biologia, des de les ciències de la ment i des de l’ecologia, la humanitat és convidada a reconèixer que no és cap altra cosa que una espècie entre les alt…