andrejamatovic.blog
Dodaj svetu malo boje.
Kako je čudna ljudska sudbina. U svom najskrivenijem biću nosimo tajanstvenu silu koja nas u odlučujućim trenucima neprimetno gura levo desno. Liči na nesigurno titranje igle na kompasu pipajući ma…