andrejamatovic.blog
Slike u dečijim bojankama
Slike koje su potisnute duboko u nama uvek isplivaju na površinu pa makar to bio poslednji dan našeg postojanja. Neke slike su bolne toliko da ih na brzinu sve sakupimo, vodeći računa da neku od nj…