andrejamatovic.blog
Kolumna: Baka čini naše detinjstvo
Noć je vec uveliko počela da baca svoje boje fosfora na pusto i uvek uspavano selo pored reke. Izgleda da sam ostala samo ja budna. Sedim bosa u beloj bakinoj spavaćici, većoj za tri broja, ali pos…