andreanovakova.com
kompetencie
Žažko povedať, kedy je človek naozaj kompetentný na túto prácu…