andreabeatab.wordpress.com
Anđeoska proza Milana Belegišanina ( LINA ŠAŠ, 2010)
Fetišiziran karakter robe inficirao je sve aspekte života društva, koji se najčešće svodi na potragu za brzom zabavom i nastojanjem da se ona produži u beskonačno. Ljudi se međusobno prepoznaju po …