andoyman.wordpress.com
Traces
Komiks na ginawa para sa album launch ng The Ransom Collective. Pinagbasehan ang awiting parehas din ang pamagat.