andilandi.ro
Când Adam și Eva erau copii
N-aveau, de un’ să aibă?, jucării Și-atunci când voiau să se joace Ce făceau? Săreau în băltoace