anayasagundemi.com
İHAM’ın Önal v. Türkiye (no. 2) kararının çevirisi: Eski TCK’de düzenlenen Türk Devletini Aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret suçlarından verilen para cezası nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlali
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), 2 Temmuz 2019 tarihinde yayımladığı Önal v. Türkiye (no. 2) kararında, eski Türk Ceza Kanunu’nun 158. ve 159. maddelerinde düzenlenen Türklüğü, Cumhuriy…