anayasagundemi.com
CEDAW Komitesi’nin Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Tavsiye Kararının Özet Çevirisi
Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW – “Komite”), 14 Temmuz 2017 tarihinde, 1992 tarihinde gerçekleşen 11. oturumunda kabul ettiği “Kadına Ka…