anayasagundemi.com
Türkiye’de Siyasal İfade Özgürlüğü Konferansı 10 Aralık’ta MÜ Haydarpaşa’da
10 Aralık İnsan Hakları Günü yaklaştıkça etkinlikler de yoğunlaştı. Bunlardan biri, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 67. Yılında Türkiye’de Siyasal İfade Özgürlüğü” ba…