anayasagundemi.com
AYM: Olağanüstü zamanaşımında “ölmüş” ibaresi iptal oldu
Anayasa Mahkemesi, ender şekilde kullandığı yürürlüğü durdurma yetkisini devreye sokarak Türk Medeni Kanunu’nun 713. maddesinin 2. fıkrasındaki “…ölmüş” sözcüğünün yürürlüğü…