anayasagundemi.com
Yeni Anayasa Mahkemesi’ni tanıyalım
6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 3 Nisan 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bir başka deyişle, Türkiye’nin a…