anaveronica.wordpress.com
Îmbină şi stăpâneşte
Parcul Tinereţii nu e un banal dom climatizat; e un tărâm al pajiştilor, crângurilor, izvoarelor şi havuzurilor, o mostră de rai adăpostită sub o imensă cupolă semisferică, creată de cel mai puter…