anatut.wordpress.com
הרהור על הקלות הבלתי נסבלת של הפיטורין
אחר כך הם מפטרים אותה. הם יכולים לעשות את זה די בקלות. זה מה שהם עושים. מייעלים מחלקות. פותחים חלונות ומנערים בני אדם כאילו היו ציפות או סדינים. פירורים. מפטרים מזכירות שעובדות אצלם שמונה שנים. אימ…