anarkistan.com
سهیل عربی آنارشیست را از چنگال دیکتاتوری دینی ایران نجات دهیم!
سهیل عربی آنارشیست را از چنگال دیکتاتوری دینی ایران نجات دهیم! در ایران، شورش «پابرهنگان»، بدون رهبر و دستور، از روز ٧ دی و به مدت ده روز در ١۴۲ شهر و ٣١ استان روی داد. جوانان، زنان و بینوایان بسیا…