anarbayramov.com
Yeni bazar yaratmaq…
Henry Ford deyirdi ki, “Müştərilərə qulaq assaydım, onlara avtomobil yox, daha sürətli at verməliydim”. Yəni, bazarın izi ilə getmək yox, yeni bazar yaratmaq lazımdır. “Market dri…