anarbayramov.com
Qərarvermə darboğazı
Qərarvermə darboğazı (Decision bottleneck) böyük şirkətlərin çevikliyini azaldan əsas amillərdəndir. Qərarlar gec verilir. Bu, pis presedent yaradır həm də. “Aşağılar” yuxarıların çevik…