anarbayramov.com
Marketing AIR təkcə təlim deyil
Keçən 3 ildə çox yazılıb Marketing AİR haqda. Mən isə ilk dəfədir yazıram. Bildiyiniz kimi, Marketing AİR ilk praktiki sistemli marketinq təlimidir. 3 il əvvəl “paylaşırıq” (we share) d…