anarbayramov.com
İşləməli şirkət
Bu yazıda məqsədim şirkətlərin HR brendinq istiqamətində nələr etməli olduğuna fikrimi bildirməkdir. HR brendinqin məqsədi şirkəti “yaxşı işəgötürən” kimi, “işləməli yer”, &…