anarbayramov.com
İş yerində Facebook
İş yerində facebook və digər sosial şəbəkələrdən istifadə olunması, demək olar ki, əksər təşkilatlarda aktual mövzudur. Bu məsələdə şirkətlərin 3 müxtəlif yanaşması var. 1) Heç kimə icazə verilmir …