anarbayramov.com
Biznesdə maliyyə-risk-nəzarət mexanizmləri
Sahibi olduğunuz, rəhbəri olduğunuz biznesin maliyyə-risk-nəzarət mexanizmlərinin əsiri olmasına imkan verməyin. Qızıl həddi gözləyin. Əks halda camaat (rəqib) iş görəndə, hücuma keçəndə siz &#8220…