anarbayramov.com
“Biznes İdarəçiliyi” kitabı haqqında
“Biznes İdarəçiliyi” 3-cü kitabımdır. Bundan əvvəl 2011-ci ildə “Biznes və menecmentin əsasları”, 2015-ci ildə isə “Biznes nə istəyir?” kitabım çap olunmuşdu. Hə…