anakbertanya.com
Mengapa Matahari Berwarna Oranye Kekuning-kuningan?
Oleh: Emanuel Sungging Mumpuni* (Mahasiswa Program Doktor Astronomi) Peringatan: JANGAN MELIHAT LANGSUNG KE MATAHARI! BILA INGIN MENGAMATI MATAHARI, PERGUNAKAN PERALATAN YANG DINYATAKAN AMAN! Matah…